منحنی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در اسپانیا

[ad_1]
از ابتدای شیوع همه گیر ، ویروس کرونا ویروس به 51،430 رسیده استدر حالی که عفونت ها از 1.9 میلیون ثانیه بیشتر است از روز دوشنبه ، 23700 مورد جدید گزارش شده است. به نوبه خود ، میزان تجمع بیماری به طور ناگهانی 24 واحد افزایش می یابد 296.29 مورد در هر 100000 نفر، با توجه به چراغ راهنمایی که توسط وزارت بهداشت و جوامع خودمختار تنظیم شده ، وی را در معرض خطر بسیار قرار می دهد.

منحنی فرکانس در سراسر کشور در حال افزایش است. این بیماری در سراسر اسپانیا در حال رشد است و در جایی که بیشترین افزایش را داشته باشد ، در جامعه والنسیا وجود دارد (41 امتیاز ، به 363 مورد در هر 100000 نفر در 14 روز گذشته) ، اگرچه منطقه با بیشترین درصد هنوز Extremadura است ( 638.56) که نسبت به جزایر بالئاریک (530.77) 34 واحد افزایش یافت. از طرف دیگر ، آستوریاس ، با 126.91 مورد در هر 100000 نفر ، کمترین در کشور و پس از آن جزایر قناری و اندلس است.

این روزها، نه جامعه و ملیلا بیش از آستانه 250 مورد در هر 100000 نفر ساکن هستند: آراگون ، جزایر بالئاریک ، کاستیا-لا منچا ، کاتالونیا ، جامعه والنسیا ، اکسترمادورا ، جامعه مادرید ، مورسیا و لا ریوخا.

وزیر بهداشت سالوادور ایلا و ماریا خوزه سیرا ، معاون مرکز هماهنگی علائم بهداشتی و اضطراری (CCAES) با “احتیاط” به دلیل تأخیر در اعلان ها ، درباره افزایش “مضطرب” در عفونت های COVID-19 و فشار بر بیمارستان ها و در بخشهای مراقبت ویژه (ICU).

“من از شهروندانی که بیشتر محدودیت ها را رعایت می کنند ، می پرسم بله نگهبانان خود را فریب ندهید ، نه تنها تا روز پادشاهان ، بلکه در چند هفته آینده ، زیرا آنها پیچیده خواهند شدبا ادامه روند شیوع بیماری همه گیر در اسپانیا ، “ایلا گفت ، و افزود كه تاكنون هیچ جامعه ای تعطیلی” شدید “را پیشنهاد نداده است ، اگرچه اقدامات” شدیدتر و شدیدتر “از حال حاضر وجود دارد.

بهداشت هشدار می دهد که روند عفونت ها “در حال افزایش” و تکامل “نگران کننده” است

با توجه به تعداد کل موارد مربوط به اپیدمی ، اسپانیا این کشور پس از انگلستان ، ایتالیا و فرانسه دهمین کشور در جهان و چهارمین کشور در اروپا است. از نظر عفونت ، نهمین کشور جهان و سومین کشور اتحادیه اروپا است، از فرانسه و ایتالیا پیشی گرفته است. فراوانی تجمعی در اسپانیا در بالاترین سطح در اتحادیه اروپا نیست ، اما دور از این هدف است که دولت برای رسیدن به 25 مورد در هر 100000 نفر از مردم هدف گذاری کند تا همه گیر تحت کنترل باشد.

کاتالونیا ، منطقه ای با بیشترین موارد جدید

این سه شنبه ، کاتالونیا منطقه ای است که با 7035 مورد ارقام مربوط به عفونت های جدید را به خود اختصاص داده است این نشان دهنده 29.68 است ٪ از همه موارد جدید گزارش شده در سطح ملی. مادرید (4422) و جامعه والنسیا (3919) مناطق بعدی هستند که موارد بیشتری را نسبت به آخرین گزارش گزارش می دهند. از این سه مورد ، 65٪ از عفونتهای جدید ثبت شده در سراسر کشور در روز دوشنبه بود.

این فرکانس به 296 مورد در هر 100000 نفر می رسد

در این سفر ، فراوانی تجمعی در سطح ملی در حال افزایش است تا 296.29 مورد به ازای هر 100000 نفر ساکن ، زمانی که روز دوشنبه 272.22 بود. با تمرکز بر روی هفت روز گذشته ، فراوانی به طور متوسط ​​به 156.82 مورد افزایش می یابد.

از کل موارد 73،745 نفر در هفت روز گذشته تشخیص داده شده اند ، 19،000 بیش از یک هفته پیش ، در حالی که در دو هفته گذشته 139،333 مورد کشف شده است، تقریباً 20،000 بیشتر از مدت مشابه سه شنبه گذشته.

بهداشت از 18 ماه مه که گزارش شده است ، تعداد بهبود یافته را حفظ کرده است 150376 نفر که بر این بیماری غلبه کرده اند ، بنابراین ، امروزه نمی توان از تعداد موارد فعال در اسپانیا مطلع شد.

550 مرگ در هفته گذشته

در هفت روز گذشته تعداد مرگ و میرها نیز در حال افزایش است 550 مرگ در هفته گذشته. در آن روز ، بهداشت 352 مورد مرگ را به کل موجودی که 51،340 نفر است اضافه کرد.

طبق داده های جمع آوری شده توسط دولت در هفته گذشته به استثنای سوتا ، مرگ در سراسر قلمرو اسپانیا رخ داده است. 134 مرگ در جامعه والنسیا ، و همچنین 49 مورد در اندلس ثبت شده است، 47 نفر در کشور باسک و 42 نفر در آراگون و مادرید.

اشغال واحد مراقبت های ویژه بیش از 23٪ است

وزارت بهداشت همچنین از فشار بهداشتی در بیمارستان ها گزارش می دهد. در این روز ، متوسط ​​اشتغال در بخشهای مراقبت ویژه در کشور به 23.13٪ افزایش یافت.

خاص ، بخشهای مراقبت ویژه در کاتالونیا واحدهایی هستند که بیشترین فشار را دارند (36.84٪)و پس از آن جزایر بالئاریک (34.58٪) ، جامعه والنسیا (34.4٪) ، جامعه مادرید (30.06٪) ، لا ریوخا (28.33٪) ، کاستیا-لا منچا (26 ، 84٪) ، کاستیا و لئون (26.42٪). بنابراین ، هفت جامعه وجود دارد که بالاتر از میانگین اسپانیا هستند و تعداد کل بیماران تحت درمان جدی در حال حاضر 2220 نفر است.

از طرف دیگر ، و با در نظر گرفتن پذیرش در بخش مراقبت های ویژه ، 13841 بیمار مبتلا به COVID-19 وجود دارد که 38/11 درصد از کل ظرفیت مراقبت از بیمارستان، شاخصی که در حال افزایش است و در جوامع با بالاترین میزان اشتغال نگران کننده است زیرا نیاز به حذف یا کاهش فعالیتهای برنامه ریزی شده در بیمارستانها دارد.

براساس آخرین منطقه ، پنج نفر از میانگین ملی فراتر رفتند: جامعه والنسیا (20.68٪) ، کاستیا-لا منچا (14.92٪) ، کاتالونیا (14.43٪) ، جامعه مادرید (14.03٪) و جزایر بالئاریک (13.27٪).

84/12 درصد آزمایشات مثبت است

از ماه اکتبر ، بهداشت به تعداد مواردی که هم تست PCR تأیید کرده اند و هم آنتی ژن ، اضافه شده است که به دلیل ساده تر بودن و امکان دستیابی به نتایج در عرض چند دقیقه ، رایج می شوند.

از 26 دسامبر تا اول ژانویه ، انجمن های خودمختار عملکرد داشتند 502 283 سنجش PCR و 272 052 آنتی ژن، که برابر است با درصدی از آزمون 1646.6 در هر 100000 نفر.

12.84 of از تعداد کل نتایج مثبت را نشان می دهد ، این رقم بیش از 10٪ است ، یکی از شاخص های وضعیت خطر ایجاد شده توسط بهداشت ، و کنترل بیشتری بر انتقال بیماری نشان می دهد. علاوه بر این ، بیش از 5 درصد ، که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه شده است ، همچنان برای انتقال ویروس کرونا کنترل می شود که فقط در آستوریاس انجام شده است و دولت قصد دارد 4 درصد کاهش یابد.

مثبت بودن آزمایشات در مناطق مختلف بسیار متفاوت است ، در بین 4.91 in در Asturias و 23.58 در جامعه والنسیا. بالاتر از میانگین ملی ، Castilla-La Mancha (20.68٪) ، Extremadura (20.16٪) ، Ceuta (19.39٪) ، Aragon (15.42٪) ، Murcia (14.49٪) و جامعه مادرید (13.82٪).

ویروس کرونا در اسپانیا از جوامع
داده های بهداشتی، از سه شنبه 5 ژانویه 2021
برای تنظیم مجدد مقادیر ، روی هر ستون کلیک کنید

ویروس کرونا در اسپانیا از جوامع
جامعه خودمختار موارد تأییدشده موارد جدید آن مرحوم شفا یافته
آخرین فرکانس انباشته شده 14 روز اندلس 269693 360 5187 10671
73/154 آراگون 81298 314 2659 3772
269.24 آستوریاس 27689 135 1366 1063
126.91 جزایر بالئاریک 37934 249 480 1533
530،77 جزایر قناری 28121 197 439 1537
130.72 Cantabria 18477 123 401 2287
207.89 کاستیا لا منچا 104102 105 4108 6392
382،66 کاستیا و لئون 135366 767 5107 8716
223 کاتالونیا 367906 3029 8775 26203
373،25 سوتا 3163 29 59 163
219.4 V. والنسیانا 155822 123 3071 9970
363.81 Extremadura 40052 654 1089 2652
638،56 گالیسیا 63292 437 1403 9204
209.45 مادرید 408040 3577 11888 40736
407.65 ملیله 4640 35 44 125
274.03 مورسیا 62280 160 759 2180
226.38 ناحیه باسک 112753 361 3036 16160
44/209 ریوخا 18855 75 588 3107
346،28 اسپانیا 1982544 10877 51430 150376

296،29

05-18-2020

منبع: وزارت بهداشت

[ad_2]

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *